User name:  
   
  Password:  
   
   
  Forgotten password?  

 

 

 

 

 

 

 

Minimera kostnader för returemballage
Viatracking är ett transportöroberoende retursystem för lastbärare som administreras av Lots Logistiksystem AB. Transaktioner mellan leverantörer och mottagare sker i realtid. Systemet är komplett och hanterar samtliga lastbärartyper.

Kontakt:
Lots Logistiksystem AB, Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg
E-mail:
Lots Logistiksystem AB

 

Minimize costs of returnable packaging
Viatracking gives a continuous overview of where carriers are located. The system provides much more than just traceability, it provides significant cost savings and Viaretur. The system provides increased utilization and increased accessibility of the flow of carriers.

Contact:
Lots Logistiksystem AB, Fabriksgatan 10, 412 50 Gothenburg, Sweden
E-mail:
Lots Logistiksystem AB